Επικοινωνια

Εν-τα-χει

Κατωπόδη Τίνα

Οικονομολόγος, Λογιστης Α’ Τάξης

Γεωργίου Μεσσήνη 5, Λευκάδα

Τηλ: 2645026713

email: entaxei@otenet.gr