Εργατικα – φυσικα προσωπα

  • Έλεγχος μισθών, επιδομάτων, ασφαλιστικών εισφορών, αριθμός και είδος ενσήμων με βάση την ισχύουσα συλλογική σύμβαση κλάδου και ειδικότητα.
  • Αίτηση για συνταξιοδότηση όλων των ταμείων (απλή και διαδοχική).
  • Συμβουλές για απολύσεις και αποζημιώσεις.
  • Συμβουλές και εκπροσώπηση σε εργατικές διαφορές σε ΙΚΑ και επιθεώρηση εργασίας.
  • Συμβουλές σε εργατικά θέματα όπως υπερωρίες, άδεια λοχείας και τοκετού, εργασιακά δικαιώματα.