Αρχικη σελιδα

Οι  νόμοι και οι υποχρεώσεις των φυσικών και νομικών προσώπων αλλάζουν καθημερινά.

Η πολυπλοκότητα και το πλήθος των καθημερινών συναλλαγών και υποχρεώσεων καθιστά απαραίτητη την σωστή και τακτικη επίβλεψη όλων των καθημερινών υποχρεώσεων τόσο των ατόμων όσο και των επιχειρήσεων. Το λογιστικό γραφείο εν-τα-χει δημιουργήθηκε με σκοπό  την καθημερινή σας ενημέρωση σε φορολογικά, λογιστικά και εργατικά θέματα.

Σας εγγυόμαστε άμεση ανταπόκριση και σωστή καθοδήγηση στις καθημερινές σας υποχρεώσεις τόσο απέναντι στο κράτος όσο και στο υπόλοιπο περιβάλλον σας.